Marlena

Yuliana Martha Tresia

Perempuan pembaca buku dan gembala kucing berlatar belakang pendidikan Sosiologi, yang sedang belajar menjadi ekofeminis dan tentang pentingnya keseimbangan.

Karya Rangkuman

Karya Anotasi

Hubungi Kami:

pustaka.protonema@gmail.com

@pustakaprotonema