Oleh Siti Maimunah

Sore itu aku bertemu tubuh keduaku,
Kami bercakap-cakap hampir empat jam,
tentang sungai, patin sawit, tanah retak,
pohon kertas, buaya muara danau semandut,
tengkawang hilang,
bouksit dan kaleng-kaleng,
longsor dan bendungan karung
anak anak mati di lubang batubara

Sore itu aku bertemu tubuh keduaku,
Kami bercakap-cakap tengah hari hingga senja,
Tentang ladang,
roh-roh tanah
festival kampung
ekonomi tanding
Ketekunan belajar
supermarket alam
sabun minyak kelapa
dan bertanam jejak hutan
Sore itu aku bertemu tubuh keduaku, tanah air.

Dari Temu Perempuan Pejuang Tanah Air Benua Etam, 8 Maret 2021